Voorwaarden Behandeling en Privacy

Voorwaarden m.b.t. uw behandeling bij Acu-Balance

Bij het aangaan van een behandeling dient uw behandelaar u vooraf in te lichten over hoe deze behandeling praktisch eruit ziet, wat de kosten ervan zijn en wat u mogelijk mag verwachten na een behandeling of behandelingstraject zowel qua resultaat zonder hier garanties in te kunnen geven, alsmede over mogelijke reacties na een behandelsessie. U geeft mondeling toestemming tot het uitvoeren van de behandeling door uw behandelaar en aanvaardt daarmee de wijze waarop uw behandelaar deze uitvoert conform de beroepsethiek voorgeschreven door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De NVA is overkoepelend aangesloten bij klachteninstantie KAB en is er tevens een patiëntenvereniging NVPA (www.nvpa.nl).

Uw behandelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de VvAA en NVA en geldt aansprakelijkheid volgens de voorwaarden van toepassing in deze. Minderjarigen onder de 16 jarige leeftijd worden alleen behandeld indien toestemming van en aanwezigheid van een van beide ouders/voogd. Een (intake)gesprek verplicht u en ook de behandelaar niet tot het aangaan van een behandeling of behandeltraject en bent u als cliënt en ook de behandelaar geheel vrij in het al dan niet maken van een vervolgafspraak, alsmede op elk gewenst moment een behandeling beëindigd kan worden door beide partijen. Afspraken die niet uiterlijk 24 uur voor aanvang ervan worden afgemeld, kunnen in rekening gebracht worden.

Alle relevante informatie inclusief deze privacy en behandelvoorwaarden heeft u ook reeds kunnen raadplegen via de website van de praktijk: www.acu-balance.nl

 

Privacyverklaring i.v.m. Wet AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, alsmede mogelijk ook informatie met betrekking tot uw werk, sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals hobby’s, sport, privésituatie, relevant voor de behandeling zelf en goede communicatie. Hierin bent u als cliënt geheel vrij wat u wel of niet deelt met uw behandelaar. Praktijk Acu-Balance heeft geheimhoudingsplicht en is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA website: www.acupunctuur.nl

Uw behandelaar, Praktijk Acu-Balance, doet zijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben! Enkel en alleen uw behandelaar en u zelf hebben toegang of inzage tot de gegevens in uw dossier! Derden, bijvoorbeeld ter informatie bij verwijzing of bij waarneming, hebben uitsluitend na uw toestemming toegang tot uw gegevens! Mochten gegevens gebruikt worden bij casuïstiek bespreking tijdens intervisie met collega’s, dan worden deze gegevens geanonimiseerd.

Naam, adres en contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor direct contact of voor facturering en voor u ter declaratie bij uw zorgverzekeraar. Email gegevens kunnen gebruikt worden voor informatie uitwisseling tussen u en uw behandelaar of een mogelijke nieuwsbrief. U kunt hier te allen tijde aangeven als u deze niet wenst te ontvangen of op welke manier contact met uw wordt opgenomen.

Wees u ervan bewust dat het plaatsen/reageren op berichten op de Facebookpagina van Praktijk Acu-Balance, alsmede communicatie via een berichtenservice van bijvoorbeeld Facebook/Messenger/Whatsapp etc., mogelijk kan worden gezien door derden, waar uw behandelaar Acu-Balance geen invloed op heeft en de algemene en privacy voorwaarden van Facebook/Google/andere partijen zelf van toepassing zijn.

 

Opgesteld mei 2018

Rob Coumans,

Praktijk Acu-Balance

NVA logo      Acu-balance logo     KABlogo

                                                                                                          

JoomShaper Google+